ATT ARBETA PÅ HORDAGRUPPEN

I HordaGruppen vill vi att alla känner sig hemma och förstår våra förväntningar på ett aktivt medarbetarskap.

Vi vill att alla medarbetare skall delta i arbetet med:
- utvecklingen av förutsättningarna för nya affärer
- att sätta kundernas behov i första rummet
- att utveckla företaget till en positiv och betydelsefull del i livet
- att utveckla den egna viljan som betydelsefull drivkraft i eget lärande och utveckling
- att aktivt dela med sig av egen kompetens i arbetet med ständiga förbättringar
- att skapa bra relationer och samhörighet mellan alla i företaget
- att ta ett aktivt ansvar för att uppfylla produktions och kvalitetsmål

Lediga platser:
Vi är alltid intresserade av kontakter med människor utanför vår organisation, även när vi inte har direkt anställningsbehov för dagen. Kontakta oss gärna via mail info@hordagruppen.com

HordaGruppen och studenter:
HordaGruppen är fadderföretag till studenter på Högskolan. Vi tar gärna emot förfrågningar från intresserade studenter och studentgrupper för att planera samarbeten i framtiden.

Praktikarbeten och EX- jobb:
Behöver Du som är student tillgång till praktikarbete eller exjobb? Vi kan erbjuda dig praktikarbeten eller exjobb inom följande områden:

- Materialutveckling
- Marknad
- Ledarskap
- Personalutveckling
- Kvalitet