FORMBLÅSNING plast

Formblåsning används med fördel för att tillverka hålkroppar, formade rör och slutna behållare. Processen inleds av att en halvsmält plastslang, strumpa, extruderas. Strumpan kan sedan formas på olika sätt, till exempel sugas in genom ett stängt verktyg för att sedan blåsas upp mot formväggarna (3D-sug), eller förblåsas och formas när verktyget stängs, vilket kallas konventionell formblåsning i 2D. 2D-tekniken tillämpas när produkterna är platta eller har stora dimensionsskillnader. Sugtekniken i 3D är idealisk för produkter med cirkulära tvärsnitt och formning av bälgfunktioner med hög rörlighet eller rör med avancerade geometrier. Vi formblåser i de flesta konstruktionsplaster, som: PA, PBT, och PPS. Även i olika sorters TPE-material och Polyolefiner.