FORMSPRUTNING gummi/metall, gummi/plast

Företaget har under året satsat i kvalificerad utrustning för hantering och behandling av metaller och plaster för att uppnå bästa möjliga kemiska bindning mellan gummi/metall likväl såsom mellan gummi och plast. Vi utvecklar löpande nya applikationer inom detta segment till mycket krävande lösningar. Denna investering har gjort oss konkurrenskraftiga och med hög prestanda som resultat