FORMSPRUTNING gummi

Vid formsprutning sprutas gummiämnet in i ett verktyg med hjälp av en uppvärmd matarskruv.
När allt gummi sprutats in startar vulkprocessen och detaljen vulkaniserar.