MONTERING

Produkter med flera komponenter och material fogas samman till fulländade artiklar i våra monteringsanläggningar i Horda och Bor. Kvaliteten garanteras genom olika Poka Yoke- och Smart Quality-lösnigar.