POLYURETANGJUTNING

Vi har lång erfarenhet av polyuretanskumning och även om vi inte utför skumningen själva längre, så har vi ett framgångsrikt samarbete med legotillverkare som skummar åt oss. Polyuretanskumning används vid framtagandet av unika isoleringsmaterial. Vi blandar polyoler och isocyanat som reagerar med att expandera. Slutprodukten blir ett material med låg densitet och förträfflig isoleringskapacitet. Möjlighet finns att isolera många skiftande detaljer, antingen med vanligt fast polyuretanskum eller med ett flexibelt skum. Vårt eget flexibla polyuretanskum heter Flexpur. Till skillnad från vanligt polyuretanskum är detta mjukt och böjligt efter reaktionen mellan polyolerna och isocyanaterna.
Därför kan flexpurmaterialet användas till att isolera rörliga delar mot kyla och värme.
Perfekt under motorhuven, med andra ord!