PRODUKTIONSENHETEN I HORDA

I Horda extruderar och dornvulkar vi slang till i huvudsak fordons- och vitvaruindustrin.
I dagsläget har vi en prototypverkstad, där vi kan handbygga prototyper.
Vår formsprutning utvecklas hela tiden och vi är särskilt nöjda med våra uppdaterade tillverkningsmaskiner.

PRODUKTIONSENHETEN I BOR

I Borfabriken sysslar vi med formblåsning. Avancerade formblåsta produkter går härifrån till fordonsindustrin och övrig industri. Här finns även en prototypverkstad.
Vår maskinpark, bestående av åtta formblåsningsmaskiner, formblåser plast i alla färger och former. Slutprodukterna blir: Vändkammare, luftkanaler, bälgar, vägstolpar med mera. I Borfabriken tillämpar vi både 2D- och 3D-formblåsning,
oftast i PP eller PE.Vi blandar också dessa material för att uppnå önskvärda produktegenskaper. Vi formblåser även olefin- och polyesterbaserad TPE.

PRODUKTIONSENHETEN I POLEN

För att vidareutveckla Hordagruppen etablerade vi år 2005 ett samarbete med Polen, vilket senare utmynnade i ett gemensamägt bolag, med start år 2010.
Satsningen har fallit väl ut och sedan år 2010 har vi byggt ut lokalerna till 10 000 m2 och företaget sysselsätter numera 250 anställda. Verksamheten är mycket ändamålsenlig och väldisponerad och investeringar har gjorts i ny teknik vad gäller gummi-metallhantering och gummi-plasthantering, vilket har gett god utväxling.
Vi har moderna lokaler och senaste tekniska utrustningen som tillsammans med kompetent personal garanterar högsta kvalitét av kvalificerade produkter inom vårt område.