SLANGTILLVERKNING

Vid tillverkning av slang matas gummistrips in i en extruder med en uppvärmd skruv. Man ställer in slangämnets ytter- och innerdiameter. Slangämnet sätts därefter på ett metalldorn, med den färdiga slangens form och får sedan härda i en autoklav under ångtryck. Slangen avlägsnas därefter från dornen och är redo för efterbehandling, såsom till exempel kapning och tvättning.