UTVECKLING

Knappast något företag klår oss när det gäller förmågan att jobba nära sina uppdragsgivare! Slutprodukterna blir också genom detta nära samarbete optimala, då vi hela tiden strävar efter att överträffa kundens förväntningar. Fyrtio års erfarenhet av utveckling och konstruktion när det gäller plast- och gummidetaljer har gjort oss till en trygg samarbetspartner. Vi ansvarar för projektet hela vägen från kundens problemställning till serieproduktion. Materialspektrat är brett och bland: Gummi, plaster och polyuretaner kan vi alltid välja det som passar kunden bäst. Vi har unika blandningar utifrån varje specifikt behov och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra recept.
Ett av våra specialmaterial är Vamac, som är ett högtemperaturmaterial, lämpat för packningar, bälgar med mera i olika motorsystem. Ett annat är EPDM, som klarar såväl höga som låga temperaturer och är beständigt mot luftens syre och ozon. Erfarenheten av systemdetaljer, som består av fler olika polymera material och metaller, är god. I fyrtio år har vi väntat på en utmaning som är omöjlig!

Prototyptillverkning
Våra prototypexperter tar fram demoprodukter för exempelvis: Formblåsta plastdetaljer, PUR-detaljer, formsprutade gummidetaljer och dornvulkade gummislangar. Den samlade kunskapsbanken och erfarenheten hos våra medarbetare är vårt viktigaste kapital. Vår flexibilitet är stor och vi tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt att konstruera!