VEVHUSVENTILATION

Slangar och komponenter för insugningssystem är några av de viktigaste produktgrupperna inom Hordagruppen. Med formsprutning av gummi och formblåsning av plast kan vi alltid tillmötesgå kundens krav vad gäller val av process och material. Vi ansvarar för allt ifrån design till validering.
Formblåsning sker genom 3D-teknik. Detta för att optimera bälgfunktionen och den in- och utvändiga ytstrukturen. Slangproduktionen präglas av låga verktygskostnader och korta ledtider.