AFFÄRSIDÉ/ VISION

Affärsidé
Att vara en attraktiv och konkurrenskraftig tillverkare och handelspartner till europeisk och utomeuropeisk fordons-, verkstads- och möbelindustri, för att med material, teknik och personal
skapa kostnadseffektiva, lönsamma system och lösningar med mervärde för alla kunder.

Vision
Polymerspecialisten HordaGruppen vill genom uteckling av material, teknik och personal erbjuda marknaden attraktiva konkurrenskraftiga system och lösningar. Hordagruppen vill överträffa normala marknadsförväntningar och därigenom bli attraktiva hos både befintliga och potentiella kunder. HordaGruppen utvecklar inom nedanstående område:
• Material- som Polymerspecialist erbjuder HordaGruppen tidiga kommersiella lösningar i nya material.
• Teknik- utvecklar genom egen teknik och utvecklingsavdelning samt genom samarbetsavtal.
• Personal- genom en arbetsorganisation som utvecklar delaktighet och kompetens hos personalen.