Bindnings­teknik

HordaGruppen har de under de senaste åren satsat i kvalificerad utrustning för hantering och behandling av metaller och plaster. Detta för att uppnå den på marknaden bästa möjliga kemiska bindningen mellan gummi/metall samt mellan gummi och plast.

Med dessa nya tekniker kan vi ta fram kraftigt förbättrade eller helt nya applikationer som tidigare inte har varit möjliga inom segmentet för mycket krävande lösningar. Samtidigt möjliggör det för oss att skära ner på produktionstid och kostnader i samtliga led för ett totalresultat som vi vågar säga är mycket kostnadseffektivt.

Gummi/plast och gummi/metall

Med avancerade bindningslösningar kan vi ta fram formsprutade detaljer i en kombination av gummi/plast och gummi/metall. Vi utvecklar löpande nya applikationer inom detta segment till mycket krävande lösningar. Denna investering har gjort oss konkurrenskraftiga och med hög prestanda som resultat.

En minskad miljöpåverkan

Vår miljö är viktig för oss och att minska vår belastning på den är en självklar och central del i vår kontinuerliga utveckling framåt. Med våra satsningar på nya och förbättrade tekniker för bindning mellan gummi och metall/plast, så har vi kunnat reducera inverkan som denna produktion har på miljön. Detta exempelvis genom ett minskat användande eller helt avskaffande av miljöfarliga lösningsmedel som tidigare behövdes under processen.

Produkter inom Bindningsteknik

Er polymerspecialist