Hordagruppen för just din bransch

Vi arbetar med våra kunder för att skapa de förutsättningar som gör det möjligt för våra organisationer att tillsammans uppnå hållbara fördelar. Detta skapar möjligheter för att leverera slutprodukter som inte bara uppnår kundens förväntningar utan också förhoppningsvis överträffar dem. Vi formar framtiden. Tillsammans.

Vi anpassar oss efter er

Vi har vår grund i fordonsindustrin, men vi har även mångårig erfarenhet av att leverera detaljer till exempelvis möbel- och byggindustrin. Oavsett vilken bransch så jobbar vi med att hitta rätt process, material och tillvägagångssätt för just er. Med fyrtio års erfarenhet av utveckling och konstruktion när det gäller plast- och gummidetaljer är vi en trygg och flexibel samarbetspartner. Hordagruppen ansvarar för projektet och jobbar mot att ni som kund ska känna att detta håller god kvalitet från problemställning till serieproduktion.

Utmana oss

Efter över fyrtio år väntar vi fortfarande på en utmaning som är omöjlig. Hör av dig!

Våra branscher


Fordon, Bygg, Entreprenad, Tillverkning, Hälsa, Process, Energi med flera – kontakta oss för just din bransch.

Ett material för er

Materialspektrat är brett och bland gummi, plaster och polyuretaner kan vi alltid välja det alternativ som passar kunden bäst. Vi har unika blandningar utifrån varje specifikt behov och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla våra recept. Ett av våra specialmaterial är Vamac, som är ett högtemperaturmaterial, lämpat för packningar, bälgar med mera i olika motorsystem. Ett annat är EPDM, som klarar såväl höga som låga temperaturer och är beständigt mot luftens syre och ozon. Erfarenheten av systemdetaljer, som består av fler olika polymera material och metaller, är mycket god.

Prototyp­tillverkning

Våra prototypexperter tar fram demoprodukter för exempelvis: formblåsta plastdetaljer, PUR-detaljer, formsprutade gummidetaljer och dornvulkade gummislangar. Den samlade kunskapsbanken och erfarenheten hos våra medarbetare är vårt viktigaste kapital. Vår flexibilitet är stor och vi tänjer ständigt på gränserna för vad som är möjligt att tillverka.

Er polymerspecialist