Plast

Vi arbetar med flera olika tekniker, i de flesta typer av konstruktionsplaster, för att ta fram marknadens främsta produkter i plast.

Formblåsning med klämteknik

Formblåsning av plast med klämteknik används med fördel för att tillverka hålkroppar, formade rör och slutna behållare. Processen inleds av att en halvsmält plastslang, strumpa, extruderas. Formblåsning av plast när verktyget stängs är konventionell formblåsning i 2D. 2D-tekniken tillämpas när produkterna är platta eller har stora dimensionsskillnader. Vi formblåser i de flesta konstruktionsplaster, som: PA, PBT, och PPS. Även i olika sorters TPE-material och Polyolefiner.

3D Formblåsning med sugteknik

Formblåsning med sugteknik används också med fördel för att tillverka hålkroppar, formade rör och slutna behållare. Processen skiljer sig en aning mot formblåsning med klämteknik, genom att strumpan sugs in genom ett stängt verktyg för att sedan blåsas upp mot formväggarna (3D-sug). Sugtekniken i 3D är idealisk för produkter med cirkulära tvärsnitt och formning av bälgfunktioner med hög rörlighet eller rör med avancerade geometrier. Vi formblåser i de flesta konstruktionsplaster, som: PA, PBT, och PPS. Även i olika sorters TPE-material och Polyolefiner.

Formsprutning av plast

Formsprutning av plast är en vanlig metod för framställning av plastdetaljer i många olika plastmaterial. Metoden används för bearbetning av termoplaster och termoelaster. Att använda sig av formsprutning av plast är ett kostnadseffektivt val och detaljen är ofta färdig när den lämnar maskinen. Vi utvecklar löpande nya applikationer inom detta segment till mycket krävande lösningar. Denna investering har gjort oss konkurrenskraftiga och med hög prestanda som resultat.

Produkter inom Plast

Er polymerspecialist