Våra anlägg­ningar

Välkommen till Hordagruppens anläggningar, som finns placerade i Sverige, Polen, Indien och Kina. Detta för att vara flexibla mot våra kunder och finnas i närheten av dem. Våra anläggningar utvecklas ständigt med ny teknik och flöden för att möte marknadens behov, och detta utefter respektive anläggnings specialiteter och styrkor.

Sverige

Horda – Huvudkontor

I Horda extruderar och dornvulkar vi slang till i huvudsak fordons- och vitvaruindustrin. I dagsläget har vi en prototypverkstad, där vi kan handbygga prototyper. I denna anläggning erbjuder vi även vidareförädling av slangar, montering, automation och kvalitetssäkring med vision. Våra tillverkningsmaskiner hålls kontinuerligt uppdaterade, vilket möjliggör att vår produktion hela tiden kan utvecklas till nya nivåer.

Horda – Lagerlokal

Utöver att vi har huvudkontoret i Horda, så har vi även en stor lagerlokal. I denna lagerkola har vi lager för egna produkter, kunders produkter och viss uthyrning av kapacitet för externa företag. Vi erbjuder i denna lokal varmlager, kallager, samt kyllager. Att vi har nära till vårt lager gör att vi kan vara flexibla mot våra kunder.   

Bor – Produktionsanläggning

I Borfabriken arbetar vi med formblåsning. Avancerade formblåsta produkter går härifrån till både fordonsindustrin och övrig industri. Våra formblåsningsmaskiner, formblåser plast i alla färger och former. Här finns även formsprutning och en prototypverkstad. Slutprodukterna blir bland annat vändkammare, luftkanaler, bälgar, tankar med mera. I Borfabriken tillämpar vi både 2D- och 3D-formblåsning, oftast i många olika material från PP / PE till TPE och avancerade konstruktionsplaster. Vi blandar också dessa material för att uppnå önskvärda produktegenskaper efter kundens behov.

POLEN

Produktionsanläggning

För att vidareutveckla Hordagruppen etablerade vi år 2005 ett samarbete med ett företag i Polen, vilket senare utmynnade i ett gemensamägt bolag, med start år 2010. Satsningen har fallit väl ut och sedan år 2010 har vi byggt ut lokalerna till 10 000 m2 och företaget sysselsätter numera flera hundra anställda. Verksamheten är mycket ändamålsenlig och väldisponerad och investeringar har gjorts i ny teknik vad gäller bindningsteknik, vilket syftar på materialkombinationer mellan gummi/metall/plast. Vi har moderna lokaler och senaste tekniska utrustningen som tillsammans med kompetent personal garanterar högsta kvalitét av kvalificerade produkter inom vårt område.

Kina

Produktionsanläggning

I Kina etablerade vi oss under 2015 för att kunna vara på plats och skapa möjligheter där våra kunder finns. Verksamheten i Kina har under de senaste åren utökats för egen tillverkning av slang på plats. Här arbetar vi sedan tidigare även med extrudering, formpressning samt formsprutning i både gummi och plast.

Shanghai – Kontor

Kina har länge varit en viktigt plats att finnas närvarande i för Hordagruppen. Vi etablerade som nämnt oss under 2015 för att kunna vara på plats och skapa möjligheter där våra kunder finns.  Kontoret i Shanghai finns för att kunna träffa kunder, inköpare m.m. I detta kontoret har vi en ekonomiavdelning och vår verksamhetschef.

Indien

Produktionsanläggning

Hordagruppen samarbetar sedan 2005 med ett lokalt företag i Indien som tillverkar formsprutade gummiprodukter i flera olika gummikvalitéer. Tillsammans med våra erfarna tekniker hittar vi lösningar på produkter som vi producerar i Indien som sedan skickas till kunder i regionen eller via våra produktionsenheter i Sverige.

Er polymerspecialist