Vad vi gör

Hordagruppen ingår i den svenska industrikoncernen AnVa Industries och är ett välrenommerat företag som främst jobbar med att förse fordonsindustrin med detaljer. Vi har sedan starten för 40 år sedan utökat vår verksamhet med uppdrag åt möbel-, vitvaru-, verkstadsindustrin samt marinområdet med flera. Vår sällsynta bredd och flexibilitet gör oss till en svårslagen samarbetspartner. Vi står för design, konstruktion, utveckling av nya material, framtagande av prototyper och serieproduktion. 

Med våra tillverkningsmetoder, formsprutning, extrudering och formblåsning med mera i kombination med våra moderna monteringsanläggningar kan vi på ett följsamt sätt möta våra kunders krav. Detta både vad gäller kvalitet, snabba leveranser och kostnadseffektiva lösningar. Det som kännetecknar oss är vår förmåga att jobba nära uppdragsgivaren, nästan som om vi vore inom samma företag.

Välkommen att samarbeta med Hordagruppen – polymerspecialisten med över fyrtio års erfarenhet!

Affärsidé

Att vara en attraktiv och konkurrenskraftig tillverkare och handelspartner till europeisk och utomeuropeisk fordons-, verkstads- och möbelindustri, för att med material, teknik och personal skapa kostnadseffektiva, lönsamma system och lösningar med mervärde för alla kunder.

Vision

Polymerspecialisten HordaGruppen vill genom utveckling av material, teknik och personal erbjuda marknaden attraktiva konkurrenskraftiga system och lösningar. Hordagruppen vill överträffa normala marknadsförväntningar och därigenom bli attraktiva hos både befintliga och potentiella kunder.

 

HordaGruppen utvecklar inom nedanstående områden

Material

Som Polymerspecialist erbjuder HordaGruppen tidiga kommersiella lösningar i nya material.

Teknik

Utvecklar genom egen teknik och utvecklingsavdelning samt genom samarbetsavtal.

Personal

Genom en arbetsorganisation som utvecklar delaktighet och kompetens hos personalen.

Er polymerspecialist