ÖVRIGA PRODUKTER

En del av Hordagruppens utveckling och produktion handlar om att ta fram detaljer till vitvaru-, verkstads- och möbelindustrin samt det marina området. Som exempel kan nämnas vår båtförtöjningsfjäder som håller båtar på upp till sex ton säkert förankrade. Dessa kan man lita på även när det blåser storm! Hordagruppen har samarbetat med IKEA koncept på luftmöbler till verklighet, känt som IKEAs soft air-kollektion. Vi har även haft glädjen att kunna förse många olika verkstadsindustrier med oumbärliga produkter, såsom: oljetankar, TetraPaks attrapper som används för att minimera startkostnaden vid uppstart av förpackningsmaskinerna.